אמרת לי

אמרת לי, נותר לו עוד כחודש!

לספר לו? שאלתי מבעד לשטף דמעות אינסופי,

אני הייתי רוצה לדעת, אמרת לי,

את יודעת, אנשים רוצים לסגור עניינים לפני מותם.

ולא היה כבר למי לספר,

ולא היה עם מי לדבר,

30 שעות ולא היה יותר.

Leave a Reply

*