אני מדברת

 

 

       אני מדברת עליך,

       אני מדברת אליך,

       אני מדברת איתך,

       הרבה, כשאני לבד.

       שומעת את קולך עונה,

       האם זה אתה?

       או רק ההד שבראשי?

       שריד זיכרון מחיים שלמים

       

 

                  

             

 

    

      

      

 

  

          

 

Leave a Reply

*