לכתוב לך רציתי

לכתוב לך רציתי

אף פעם לא כתבתי

רק ישבנו ודיברנו

וכעת די, אין למי

כך, באמת

לתוך חורף כזה אפור

ועגמומי

נעלמת לנו

את מה שהיה לנו

שחווינו יחד, לא לקחת איתך,

זה יישאר

ואיתך תמיד ייזכר

זה עדיין לא ברור לי

ולא מובן

איך פשוט הסתלקת

מכאן

אבל תמיד אומרים

כנראה שכך צריך להיות

ומה שקורה

צריך היה לקרות

אף אחד לא יודע

עד מתי נקצב יומו

ומוטב שכך

ופתאום, ביעף,

מעבר לפינה, זה

מופיע

והוא הלך

אדם מאוד מיוחד אתה

כך זיהיתי בך

ובצורה חריגה,כך

גם הלכת מאיתנו.

מקום מיוחד שומר לך

בלב,

רפי.

 

 

Leave a Reply

*